Zapewniamy

 wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, troskliwą opieką i rodzinną atmosferą,
 opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo,
 wielokierunkowe uczenie się poprzez zabawą, różnorodne zajęcia edukacyjne, spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające im indywidualną drogą rozwoju,
 stosowanie twórczych metod wpływających na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka,
 codzienny pobyt na powietrzu, spacery i wycieczki,
 możliwość prezentacji swoich talentów podczas uroczystości i imprez przedszkolnych, w galerii przedszkolnej i w konkursach,
 trzy smaczne i urozmaicone posiłki dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci,
współpracą ze specjalistami.

Comments are closed.