Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania. Zajęcia edukacyjne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.

Dlaczego logopedia?
Dlaczego sport ?
Plan zajęć
Oferta edukacyjna


Dlaczego ścisła specjalizacja: logopedia?

Współczesne dzieci oglądają z upodobaniem telewizję, spędzają czas na siedzeniu przed monitorem komputera i niestety mało rozmawiają. Komputery, telefony komórkowe, tu główną rolę gra słowo pisane. Kłopoty z mową ma coraz więcej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Brak kontaktu z żywą mową, lekturą, czy drugą osobą, są odpowiedzialne za pogarszający się stan wymowy naszych pociech. Zbyt głośna muzyka ma fatalny wpływ na rozwój słuchu, zaś od wielogodzinnego wpatrywania się w ekran monitora i telewizora pogarsza się wzrok. Te czynniki boleśnie wpływają na stan mowy dziecięcej i jej prawidłowy rozwój. Wielu rodziców nie uświadamia sobie, że dziecko źle wymawia głoski. Najlepszy czas na reedukację mowy, to okres do 8 roku życia, gdy mózg jest najbardziej podatny na przyswojenie prawidłowych wzorców wymowy. Należy pamiętać, że od wczesnych lat dzieciństwa musimy zapewnić dzieciom porcję ćwiczeń w mówieniu. Niektóre dzieci potrzebują stałej opieki logopedycznej, innym wystarczą grupowe zabawy ortofoniczne lub zajęcia z logorytmiki. Im wcześniej świadomie zadbamy o
prawidłowy rozwój mowy swoich pociech, tym większe stają się jego szanse na prawidłowe przyswojenie wiedzy w przyszłości.

Powodzenie szkolne, to nie tylko wspaniałe wyniki w nauce, to także akceptacja całej społeczności szkolnej, szczególnie klasowej. W obu kwestiach kluczową rolę odgrywa stopień rozwoju mowy dziecka. Szkoła to dla małego dziecka trudny egzamin. Musi się dostosować do nowych warunków. Dotychczas komunikowało się spontanicznie. W domu, w przedszkolu i na podwórku mowa była odzwierciedleniem jego działania. Na lekcji musi siedzieć w ławce i odzywać się zapytane przez nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest zadbanie od najmłodszych lat o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci. W tej roli wspomoże Państwa m.in. przedszkole. Obecny na miejscu logopeda wcześnie rozpozna i w razie konieczności zlikwiduje wszelkie nieprawidłowości w rozwoju mowy. Ponadto w przedszkolu dziecko przebywa zazwyczaj około 3 lat, w tym okresie dobrze je pozna. Jego terapia logopedyczna będzie systematyczna – gwarancją jest codzienne przebywanie w placówce. Również bezpośrednia współpraca logopedy z rodzicem, oparta na wzajemnym zaufaniu, pomoże dziecku przygotować się do szkoły.

Dlaczego ścisła specjalizacja: sport ?

Takie samo znaczenie dla poprawnego rozwoju dziecka ma ruch, który jest potrzebą biologiczną ludzi, elementarną podstawą zdrowia psychicznego oraz fizycznego. W organizmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy patologiczne, organizmy te chorują i szybciej starzeją się. Praca mięśni i ruch to bardzo istotny czynnik rozwoju wzrastającego organizmu.
w okresie wzrostu brak ruchu powoduje jego zahamowanie, nieharmonijny rozwój ciała (wady postawy), kalectwa z następstwami psychofizycznymi. Ujemnie wpływa na rozwój kośćca naszych dzieci.

Najlepszą formą aktywności ruchowej dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat są zabawy i gry ruchowe. Wszechstronnie oddziaływają na ustrój przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu kostnego i mięśniowego, krążenia, oddechowego, przemiany materii itp., a także rozwijają się wszystkie cechy motoryki: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka.

 • Zabawy z czworakowaniem sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Ma to duże znaczenie dla prawidłowej postawy ciała, która w dużej mierze zależy od ukształtowania kręgosłupa.
 • Gry i zabawy bieżne stanowią podstawową i najczęstszą postać aktywności ruchowej dzieci. Wiąże się to z wielką ruchliwością dzieci i głodem ruchu zaspokajanym najpełniej w biegu.
 • Zabawy ze śpiewem wpływają korzystnie na umuzykalnienie dzieci oraz kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej, sprzyjają intensyfikacji procesu oddychania.
 • Zabawy rzutne kształtują koordynację wzrokowo – ruchową oraz umiejętność skupienia uwagi i koncentracji. Poza umiejętnością rzucania i celowania wyrabiają również siłę.
 • Gry i zabawy skoczne rozwijają takie cechy charakteru, jak: pewność siebie, wiarę we własne siły i odwagę. Ponadto takie cechy motoryki, jak: zręczność, zwinność, moc i siła, a połączone z biegiem także szybkość.
 • Zabawy ruchowe sprzyjają dobremu nastrojowi, wyzwalają radość i uśmiech, odprężają psychicznie itp. Śmiało można stwierdzić, że zaspokojenie potrzeby ruchu zapewnia zdrowe ciało, a „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Pamiętajcie o tym wszystkim nasi Drodzy Rodzice.

Oferta edukacyjna

Przedszkole w podstawowej ofercie na oferuje następujący pakiet zajęć:

 • realizacja wytycznych MEN – wychowanie przedszkolne
 • zajęcia logopedyczne (grupowe i indywidualne)
 • rytmika
 • zajęcia ruchowe:
  • z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • język angielski
 • koncerty muzyczno-artystyczne
 • teatrzyki
 • wycieczki edukacyjne
 • warsztaty edukacyjne
 • warsztaty kulinarne
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów

Poza tym przedszkolaki mają możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych – dodatkowo płatnych

 • zajęcia taneczne
 • zajęcia baletowe
 • szkółka piłkarska

Rodzice oraz dzieci mają możliwość skorzystania ze szkoleń organizowanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne współpracujące z przedszkolem m.in w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Partnerami przedszkola są następujące instytucje:

 • ZKiG nr 23
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
 • Szkoła językowa Angielski Dla Każdego
 • Multikino
 • Bartek obuwie
 • GKS Gedania Gdańsk
 • Szkoła Tańca Towarzyskiego Black Dance
 • Szkoła Tańca Artistic

Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ – GR. 1.

PLAN ZAJĘĆ – GR. 2.

PLAN ZAJĘĆ – GR. 3.

Comments are closed.